Staff

Suhoveev Alexey
Chief of sales department in Ukraine,
coordinator in Vinnytsia and Zhytomyr district.
Моb. tel.: +38 (066) 565-76-14,
+38 (068) 519-06-05,
+38 (063) 833-45-52.
E-mail: sukhoveev@lisovakazka.com.ua

Suhoveev Vladimir
Regional manager in
Chernivtsi, Ivano-Frankivsk
Volyn, Ternopil, Rivne,
Lviv, Zakarpattia,
Khmelnytsky districts.
Mob. tel.: +38 (066) 126 33 63
E-mail: suhoveev_v@lisovakazka.com.ua

Baskakov Denis
Regional manager in Nikolaev
Kharkiv, Kyiv,
Odessa and Cherkasy districts.
Моb. tel.: +38 (066) 969-10-40
E-mail: baskakov@lisovakazka.com.ua

Shpanka Vyacheslav
Regional manager in Dnipropetrovsk,
Poltava, Kherson,
Zaporizhia, Sumy,
Kirovohrad, Donetsk,
and Lugansk districts.
Моb. tel.: +38 (095) 219-28-14
E-mail: shpanka@lisovakazka.com.ua

Yatsenko Katherine
Key-account manager, Own Brand
Mob. tеl.: +38 (066) 170-00-10
+38 (098) 746-44-41
Е-mail: yatsenko@lisovakazka.com.ua